Anti Burnout groep

Voor wie is deze groep bedoeld?
De anti burnout groep is bedoeld voor diegenen die spanningsklachten (hebben) ervaren – veelal door de werksituatie – en moeite hebben om grip te krijgen op de spanningen.

Wat houdt de cursus in?
De training wordt veelal op vrijdagen gegeven door Jan-Willem van Lochem en Luc Mol.
Deze training heeft als doel inzicht krijgen in eigen stressbronnen, stress reacties en de manier waarop men met stress omgaat (=copingstijl). Men leert bestaande patronen, die niet handig (meer) zijn, te onderkennen en bij te stellen en zo veranderingen aan te brengen in eigen copingstijl. Dit alles door middel van oefeningen en uitwisseling van gedachten met groepsleden en therapeuten. Zo zal een negatieve spiraal doorbroken worden en kan men weer beter sturing geven aan de activiteiten in het dagelijks leven.
Deze training wordt desgewenst in overleg gecombineerd met een lichaamsgerichte cursus bestaande uit 5 bijeenkomsten op vrijdagen tussen 15.00 en 17.00 uur onder leiding van Aad van de Wind, fysiotherapeut bij fysiotherapiepraktijk Spectrum. Binnen deze cursus wordt aandacht besteed aan het leren signaleren van stressplekken, ontspanningsoefeningen, adembewustwording en het lichamelijk grenzen leren stellen. De kosten voor deze aanvullende cursus kunt u overleggen met één van de therapeuten.

Praktische gegevens.
De training/cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten.
Elke bijeenkomst duurt 2 uren en staat onder begeleiding van twee therapeuten.
Het maximaal aantal deelnemers is 10.
Bij deze training behoort een cursusmap, waarin een aantal zaken theoretisch worden belicht en waarin men aantekeningen kan maken.
Wij verwachten van de groepsleden, dat zij thuis huiswerkopdrachten uitvoeren om het geleerde in de praktijk te brengen.

Kosten
De kosten zijn exclusief de kosten van het intake/indicatie gesprek. Voor deze kosten krijgt u een aparte rekening toegestuurd.
Het grootste deel van de kosten wordt door de zorgverzekeraar vergoed(exclusief uw eigen wettelijke bijdrage).
Voor een overzicht van deze kosten en eventuele reductie zie Tarieven – Tarief voor groepen.
In sommige gevallen kunnen de totaalkosten ook vergoed worden door uw werkgever.

Waar wordt de training gegeven?
De training wordt gegeven bij Psychologenpraktijk S.P.E.L., Tweebaksmarkt 23 te Leeuwarden.