Assertiviteitstraining

Momenteel worden er helaas geen assertiviteitstrainingen aangeboden

Naast het aanbod van individuele contacten kan u, wanneer gewenst en geïndiceerd, deelnemen aan de assertiviteitstraining. In de regel is de deelname aan de groep en aanvulling op de individuele contacten.

Voor wie is deze groep bedoeld?
De assertiviteitstraining heeft als centraal thema “het leren opkomen voor jezelf”. De groep is bedoeld voor degenen, die bijvoorbeeld moeite hebben om
– iets te weigeren,
– kritiek te geven of ermee om te gaan,
– hun mening te uiten,
– effectief boos te worden of
– iets te presenteren voor een groep.
In principe kan iedereen meedoen: jong of oud, man of vrouw. Heeft u belangstelling voor deze training, dan nodigen wij u uit voor een intakegesprek, waarin we met u bespreken of deze training voor u geschikt is.

Wat houdt deze groep in?
In een kleine groep wordt gewerkt aan het versterken van de assertieve vaardigheden. Per keer werken we aan de hand van een thema. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: luisteren, vragen stellen, oogcontact, een verzoek doen, “nee” zeggen en omgaan met complimenten en kritiek. U ontvangt een cursusmap, waarin de theoretische principes van de verschillende thema’s worden uitgelegd. In de cursusbijeenkomsten zal echter het accent liggen op de praktijk. Er wordt veel geoefend om de vaardigheden onder de knie te krijgen. Daarnaast besteden we tijd aan het verkennen van negatieve gedachten, die assertief gedrag in de weg zitten.
Aangezien het in praktijk brengen van de geleerde vaardigheden van groot belang is voor de het succes van de training, worden huiswerkopdrachten meegegeven aan de deelnemers.

Praktische gegevens.
De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.
Er zullen 8 bijeenkomsten zijn van 2 uur. We zullen wekelijks of eens per 2 weken bij elkaar komen.
De training wordt gegeven door Tom van Luik.

Kosten
In veel gevallen worden de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar.
De kosten zijn inclusief een cursusmap.
Vanaf 6 weken voor aanvang  van de training is geen restitutie van de kosten meer mogelijk.
De kosten zijn exclusief de kosten van het intakegesprek.
Voor een overzicht van de kosten en reductie zie Tarieven – Tarief voor groepen.

Waar wordt de training gegeven?
De training wordt gegeven bij psychologenpraktijk S.P.E.L., Westersingel 4 te Leeuwarden.