Diagnostiek

Bij de intake zal de psycholoog ook een diagnose proberen te stellen. Dit betekent een antwoord op de vraag: wat is er aan de hand? om wat voor klacht(en) gaat het? wat voor probleem speelt er?

De psycholoog doet dit met behulp van:

  • een gesprek met u, ook wel een klinisch interview genoemd
  • testmethoden (zoals bijvoorbeeld vragenlijsten),
  • informatie van de huisarts of van een ander, die de cliënt aan de psycholoog heeft doorverwezen.

Voor een beoordeling en nadere diagnostiek kan de psycholoog ook vragen om een consult bij de psychiater. Dit betekent, dat u met de psychiater, waar wij mee samenwerken, een gesprek heeft met u.

Doel is ook om na te gaan of de psychologische behandeling kort- of langdurend, ambulant of klinisch en generalistisch of specialistisch zal zijn.