Doorverwijzing

De psycholoog stelt in de eerste contacten een diagnose en probeert daarmee de vraag te beantwoorden wat er aan de hand is.
Ook zal de psycholoog een indicatie stellen voor de behandeling: is een meer generalistische behandeling aangewezen of een meer specialistische behandeling? in hoeverre is langdurige hulp nodig?

Voordeel van psychologenpraktijk S.P.E.L.
Binnen psychologenpraktijk S.P.E.L. kan men terecht voor zowel de generalistische (basis) psychologische hulp (die altijd kortdurend is) als ook voor de meer specialistische psychotherapeutische hulp, die soms langdurend is maar ook langdurend kan zijn.
Bij indicatie voor psychotherapeutische hulp hoeven wij u niet door te verwijzen, maar kan u binnen de psychologenpraktijk verder worden geholpen. Wel is er een nieuwe verwijsbrief nodig
Wij zullen wij u wel doorverwijzen als wij een indicatie stellen voor zeer langdurige specialistische psychotherapeutische hulp.

Doorverwijzing naar . . ., omdat . . .
Wij verwijzen door naar de GGZ  of naar een ander instituut (voor bijvoorbeeld dagtherapie) of naar een zelfstandig gevestigd psychiater.
Soms verwijzen wij u door naar een andere psychologenpraktijk of een andere zelfstandig gevestigde psychotherapeut.
Wij verwijzen u dan door, omdat wij inschatten, dat men daar uw hulpvraag beter kan behandelen.
Ook kan het voorkomen, dat wij geen deskundigheid hebben in het behandelen van uw hulpvraag; in geval van verslaving zullen wij u ook doorverwijzen.

Doorverwijzen vanwege de wachttijd
Wanneer de wachttijd bij onze praktijk een probleem vormt, kunnen wij u ook wijzen op andere psychologenpraktijken en andere zelfstandig gevestigde psychotherapeuten in Leeuwarden.
Rechts van de hoofdpagina vindt u het laatste nieuws over de gemiddelde huidige wachttijd.

Doorverwijzen om andere redenen
Het werkgebied van psychologenpraktijk S.P.E.L. is Leeuwarden en de directe omgeving van Leeuwarden en in Grou. Als u uit een ander gebied komt, zullen wij u wijzen op de mogelijkheid om naar een psychologenpraktijk of psychotherapeut te gaan, die dichter bij u in de buurt werkt.
Uiteraard bent u vrij in de keuze van hulpverlener.