Hoe werkt een psycholoog?

Intake
In de eerste gesprekken is het doel een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld te vormen van de klachten en problemen. Hierbij maken wij regelmatig gebruik van vragenlijsten en/of psychologische testen (zie ook diagnostiek). In overleg met u zoeken wij naar een passende werkwijze. De psycholoog kan u adviseren, behandelen of eventueel doorverwijzen. Een beperkt aantal gesprekken kan soms reeds genoeg duidelijkheid geven om een vastgelopen situatie/patroon te doorbreken. Het kan ook zijn, dat wij in overleg met u besluiten, dat het beter is u door te verwijzen (zie doorverwijzen).

Behandelplan
Naar aanleiding van de intake stelt de psycholoog een behandelplan op. In het behandelplan staat onder meer omschreven wat uw hulpvraag is, welke behandeling aan u wordt voorgesteld en hoe lang dit ongeveer duurt. Dit behandelplan wordt met u besproken en in overleg met u vastgesteld.

Behandeling/therapie:
Wij stellen in het begin van de behandeling een indicatie voor:

– generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) of
– psychotherapeutische hulp (Specialistische geestelijke gezondheidszorg).

De behandeling kan gericht zijn op directe vermindering van de klachten. Kenmerkend voor de GBGGZ is de probleemgerichte aanpak en de generalistische benadering. Deze behandeling is kortdurend. De behandeling kan ook gericht zijn op mogelijk dieperliggende oorzaken en steeds terugkerende patronen. Deze psychotherapeutische behandeling kan kortdurend zijn, maar ook langer duren.

Wij werken individueel, of met partners, met gezinnen of in groepsverband

Duur van een gesprek / therapiecontact
Een individueel gesprek duurt 45 minuten. Een gesprek met beide partners, met het gezin of in groepsverband duurt meestal langer.
De duur van de groepsbijeenkomst is meestal 2 uur.

Aantal contacten
Het aantal therapiecontacten hangt af van de aard en de omvang van de problemen en is ook afhankelijk van uw hulpvraag.