Wanneer naar een psycholoog

Hulp zoeken . . . Iedereen heeft wel eens klachten en problemen. Soms zijn deze klachten van psychische aard, zoals angst of een depressief gevoel. Ook lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn of slaapproblemen, kunnen een psychische achtergrond hebben. Meestal lost u deze problemen zelf op of u praat er over met mensen in uw directe omgeving: uw partner, familieleden, vrienden, uw huisarts. Soms gaat dit echter niet, of is dit niet voldoende en heeft u de behoefte om met een deskundige te praten.

U kunt dan naar een psycholoog gaan, die in een aantal gesprekken een duidelijk beeld probeert te krijgen van wat er aan de hand is en die psychologische hulp geeft. Deze hulp kan bestaan uit advies, begeleiding of (psycho-)therapie.
Ga naar een psycholoog voor hulp. Het is niet nodig te wachten totdat alles erger is geworden. Juist als u er vroeg bij bent, kan een psycholoog u snel en effectief hulp bieden.