Over ons

Psychologenpraktijk S.P.E.L. (Samenwerking Psychologen Eerste Lijn) is een professionele maatschap van zelfstandig gevestigde psychologen en psychotherapeuten. U kunt bij ons terecht voor

 • (uitgebreide) diagnostiek
 • generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ)
 • specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) psychotherapie
 • individuele therapie
 • partnerrelatietherapie
 • groepstherapie

Het voordeel bij Psychologenpraktijk S.P.E.L. is, dat u bij ons zowel basis GGZ als  psychotherapie (SGGZ) vindt en dat wij voor deze beide soorten van hulpverlening vergoedingsregelingen hebben.

Wij zoeken met u uit, welke soort het beste bij u en uw probleem of hulpvraag past.

Ons werkgebied is Leeuwarden, Drachten, Grou en directe omgeving.

Psychologen

Psychologenpraktijk S.P.E.L. bestaat uit de volgende psychologen:

 • mw. Kasia Kotlarczyk 1) 2) 3) 4) 6)
  individuele therapie met volwassenen
 • dhr. Luc Mol 4) 5)
  individuele therapie met volwassenen
 • dhr. Emile Scheppink 4) 5)
  individuele therapie met volwassenen
 • mw. Marieke Spannenberg  4) 5)
  individuele therapie met volwassenen
 • mw. Alie Spreen 4) 5)
  individuele therapie met volwassenen
 • mw. Beate Stemerding 2) 4) 5) 6)
  individuele therapie, groepen
 • mw. Margot de Vlieger  4) 5)
  individuele therapie, groepen

Alle psychologen zijn lid van het N.I.P.(zie hieronder)
Daarnaast geldt het volgende:
1) N.I.P. registratie als eerstelijnspsycholoog
2) Registratie als psychotherapeut (Wet B.I.G.)
3) Registratie als klinisch psycholoog (Wet B.I.G.)
4) Registratie als gezondheidszorgpsycholoog (Wet B.I.G.)
5) Lid N.I.P.
6) Lid LVVP