Over ons

Psychologenpraktijk S.P.E.L. (Samenwerking Psychologen Eerste Lijn) is een professionele maatschap van zelfstandig gevestigde psychologen en psychotherapeuten. U kunt bij ons terecht voor

 • (uitgebreide) diagnostiek
 • generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ)
 • specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) psychotherapie
 • individuele therapie
 • partnerrelatietherapie
 • groepstherapie

Het voordeel bij Psychologenpraktijk S.P.E.L. is, dat u bij ons zowel basis GGZ als  psychotherapie (SGGZ) vindt en dat wij voor deze beide soorten van hulpverlening vergoedingsregelingen hebben.

Wij zoeken met u uit, welke soort het beste bij u en uw probleem of hulpvraag past.

Ons werkgebied is Leeuwarden, Drachten, Grou en directe omgeving.

Psychologen

Psychologenpraktijk S.P.E.L. bestaat uit de volgende psychologen:

 • mw. Kasia Kotlarczyk 1) 2) 3) 4) 6)
  individuele therapie met volwassenen
 • dhr. Luc Mol 4) 5)
  individuele therapie met volwassenen
 • dhr. Emile Scheppink 4) 5)
  individuele therapie met volwassenen
 • mw. Marieke Spannenberg  4) 5)
  individuele therapie met volwassenen
 • mw. Alie Spreen 4) 5)
  individuele therapie met volwassenen
 • mw. Beate Stemerding 2) 4) 5) 6)
  individuele therapie, groepen
 • mw. Margot de Vlieger  4) 5)
  individuele therapie, groepen

Alle psychologen zijn lid van het N.I.P.(zie hieronder)
Daarnaast geldt het volgende:
1) N.I.P. registratie als eerstelijnspsycholoog
2) Registratie als psychotherapeut (Wet B.I.G.)
3) Registratie als klinisch psycholoog (Wet B.I.G.)
4) Registratie als gezondheidszorgpsycholoog (Wet B.I.G.)
5) Lid N.I.P.
6) Lid LVVP

Wij werken samen met Psychotherapeut R. Groenewoud
en Huisartsen in Grou en Drachten