Doelstelling

De naam S.P.E.L. is een afkorting en staat voor Samenwerking Psychologen in de Eerste Lijn.

Psychologenpraktijk S.P.E.L. is een maatschap van psychologen met meerdere hulpverleningsvormen op kwalitatief hoog niveau.

De doelstelling is te omschrijven als:

  • in principe kortdurende, bereikbare psychologische hulp:
    • (psycho-)diagnostiek
    • eerstelijnspsychologische behandeling, dan wel
    • psychotherapie
  • in de eerste lijn van de gezondheidszorg
  • aan volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar,
  • waarbij wij uitgaan van de gangbare en erkende therapierichtingen,