Samenwerking Psychologen in de 1e lijn

In de gezondheidszorg bestaat er sinds 1 januari 2015 een indeling generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) en specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).
Onder de GBGGZ behoort onder meer de huisarts en de psycholoog. De psychotherapeut valt onder SGGZ evenals de medische specialisten.

Een psycholoog in de GBGGZ is een psycholoog,

  • die gevestigd is in uw omgeving,
  • waar u binnen korte tijd terecht kan,
  • die persoonlijk bereikbaar en aanspreekbaar is,
  • waar uw hulpvraag uitgangspunt is en
  • die verschillende soorten hulp biedt.

Psychologische hulp in de GBGGZ onderscheidt zich van andere psychologische hulp vooral door de generalistische, probleemgerichte kortdurende behandeling van gemiddeld 5 tot maximaal zo’n 14 kontakten. De hulp richt zich niet op (volledige) persoonlijkheidsanalyse en -reconstructie, maar is gericht op de actuele problemen en klachten van de cliënt.