Wachttijden

Op dit moment gelden de volgende wachttijden bij Psychologenpraktijk S.P.E.L.
(bijgewerkt op 25 maart 2018)

Tijd tussen aanmelding en 1e gesprekTijd tussen 1e gesprek en 1e behandeling
mw. M. de Vlieger4 – 6 weken1 – 2 weken
dhr. L. Mol5 – 7 weken1 – 2 weken
dhr. E. Scheppink4 – 6 weken1 – 2 weken
mw. L. Goesverlof; Waarneming Ab1 – 2 weken
mw. B. Stemerding8 – 10 weken1 – 2 weken
dhr. T. van Luik4 – 6 weken1 – 2 weken
mw. K. Kotlarczyk8 – 10 weken1 – 2 weken
mw. A.J. Spreen6 – 8 weken1 – 2 weken
  • Bovenstaande wachttijden gelden voor iedere verzekerde en zijn in principe onafhankelijk bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.
  • De gemiddelde wachttijd bedraagt momenteel 10 weken.
    Hebt u vragen hierover of u wilt toch sneller geholpen worden kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximale aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
  • Voor SGGZ geldt helaas dat we geen cliënten kunnen aannemen. Wij verwijzen voor bemiddeling naar uw zorgverzekeraar of uw huisarts.

Bijgewerkt op: 6 augustus 2018