Welke psychologen?

Psychologenpraktijk S.P.E.L. bestaat met ingang van 01-09-2017 uit de volgende psychologen:

 • – mw. L. Goes
  individuele therapie met volwassenen
 • dhr. T. van Luik
  individuele therapie met volwassenen
 • dhr. L. Mol 3)
  individuele therapie met volwassenen
 • mw. K. Kotlarczyk 1) 2) 3)
  individuele therapie met volwassenen
 • dhr. H.E. Scheppink 3)
  individuele therapie met volwassenen
 • mw. A. Spreen 3)
  individuele therapie met volwassenen
 • mw. B.C. Stemerding 2) 3)
  individuele therapie, groepen
 • mw. M.L. de Vlieger 1) 3)
  individuele therapie, groepen
 • hr T. van Luik
  individuele therapie/ groepen

Alle psychologen zijn lid van het N.I.P.(zie hieronder) Daarnaast geldt het volgende:
1) N.I.P. registratie als eerstelijnspsycholoog en lid LVE
2) Registratie als psychotherapeut (Wet B.I.G.)
3) Registratie als gezondheidszorgpsycholoog (Wet B.I.G.)
4) Lid van de Ned. Ver. Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

Registratie
B.I.G. staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten staan geregistreerd in het zogenoemde BIG-register van het ministerie van VWS.
Het BIG-register kunt u raadplegen via www.ribiz.nl

N.I.P. staat voor het Nederlands Instituut van Psychologen.
Dit is de overkoepelende beroepsvereniging van psychologen.
Alle psychologen van Psychologenpraktijk S.P.E.L. zijn lid van het N.I.P.
www.psynip.nl/