Tarieven

PSYCHOLOGISCHE ZORG in 2022:  Veranderingen en tarieven

 Met ingang van 1 januari 2014 wordt de psychologische zorg opgedeeld in een aantal categorieën (ook wel “producten” of “prestaties” genoemd.

De eerste 4 categorieën vallen onder de Generalistische Basis GGZ
De Generalistische Basis GGZ is in het algemeen bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. De behandeling is relatief kortdurend.  Dit verschilt per behandeling.

De Gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor meer complexe problemen en stoornissen.
De categorieën zijn:

Gemiddelde duurGem. aantal contacten
Generalistische Basis GGZKortong. 300 minuten5
Middelong. 500 minuten8
Intensiefong. 750 minuten12
Chronischong. 750 minuten12
Transitieong. 120 minuten2
Gespecialiseerde GGZonbeperktonbeperkt

Wat kost het?

Zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat u recht heeft op vergoeding door uw zorgverzekeraar.
Voor de Generalistische Basis GGZ is de vergoeding afhankelijk van in welke categorie u valt. Voor elke categorie geldt dat een bepaalde duur van de therapie vergoed wordt.
Voor de Gespecialiseerde GGZ is de vergoeding onbeperkt.

Eigen bijdrage?
U betaalt zowel voor de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ geen eigen bijdrage.

Eigen risico
De vergoeding valt wel onder het verplicht eigen risico. Dit is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed.

In 2018 bedraagt het door de overheid vastgestelde eigen risico € 385.

Huisartsenzorg en zorg die vanuit het aanvullende pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico.
Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wie betaalt de rekening?
Bij Psychologenpraktijk S.P.E.L. hebben alle psychologen een contract met de meeste zorgverzekeraars (echter niet met CZ). Dit betekent, dat uw zorgverzekeraar de rekening rechtstreeks aan de psycholoog betaalt en u hoeft dit dus niet zelf voor te schieten.
Bent u verzekerd bij CZ ontvangt u de factuur van ons en deze dient u aan ons te betalen. U kan deze factuur weer indienen bij CZ, deze zal 70, 75% of alles vergoeden, dit is afhankelijk van uw basisverzekering

Verwijsbrief
U heeft voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Tarieven voor Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ  bij “niet verschenen”
Indien u niet verschijnt op uw afspraak zonder dat u tenminste 24 uur van tevoren heeft afgezegd,  worden de kosten niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze kosten worden dus bij u in rekening gebracht.  U betaalt in dit geval het tarief van € 75,00.
Komt u niet bij een intake betaalt u € 125,00.

Tarieven voor de assertiviteitstraining
Het standaardtarief is € 380–. Dit bedrag is exclusief het indicatiegesprek.

In veel gevallen vergoedt de verzekering de kosten: in dat geval is er geen eigen bijdrage.

Tarieven voor de aandachttraining
Het standaardtarief is € 380–.

Tarieven voor de compassietraining
Het standaardtarief is € 450–.
Deze training wordt meestal niet vergoed door verzekeringen. Dit bedrag is exclusief het indicatiegesprek en een eventueel individueel nagesprek.

Tarieven voor administratiekosten
Bij een tweede betalingsherinnering wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht en bij een derde betalingsherinnering € 5,–.

Nog vragen?
Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!