Overzicht tarieven

PSYCHOLOGISCHE ZORG:  Veranderingen en tarieven

 Met ingang van 1 januari 2014 wordt de psychologische zorg opgedeeld in een aantal categorieën (ook wel “producten” of “prestaties”) genoemd.

De eerste 4 categorieën vallen onder de Generalistische Basis GGZ
De Generalistische Basis GGZ is in het algemeen bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. De behandeling is kortdurend, meestal zullen het 5 gesprekken zijn maar soms meer tot maximaal 12.

De Gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor meer complexe problemen en stoornissen.
De categorieën zijn: 

  Maximale duurMax. aantal contacten
Generalistische Basis GGZ Kortong. 300 minuten5
 Middelong. 500 minuten8
 Intensiefong. 750 minuten12
 Chronischong. 750 minuten12
 OVPong. 120 minuten2
Gespecialiseerde GGZonbeperktonbeperkt

 Wat kost het?

Zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat u recht heeft op vergoeding door uw zorgverzekeraar.
Voor de Generalistische Basis GGZ is de vergoeding afhankelijk van in welke categorie u valt. Voor elke categorie geldt dat een bepaalde duur van de therapie vergoed wordt.
Voor de Gespecialiseerde GGZ is de vergoeding onbeperkt.

 Eigen risico
De vergoeding valt onder het verplicht eigen risico. Dit is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed.

In 2021 bedraagt het door de overheid vastgestelde eigen risico € 385.

Huisartsenzorg en zorg die vanuit het aanvullende pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico.
Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.
In een aantal gevallen kan er ter compensatie van het eigen risico een tegemoetkoming worden aangevraagd. Voor meer informatie kijk op: www.hetcak.nl.

Wie betaalt de rekening?
Bij Psychologenpraktijk S.P.E.L. hebben alle psychologen een contract met vrijwel alle zorgverzekeraars (alle zorgverzekeraars behalve Bewuzt en Unive Zorg Select). Dit betekent, dat uw zorgverzekeraar de rekening rechtstreeks aan de psycholoog betaalt en u hoeft dit dus niet zelf voor te schieten. 

Doorverwijzing van de ene categorie naar de volgende categorie
Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.
In de praktijk betekent dit voor u, dat, als er meer behandeling nodig is, u in een andere categorie komt te vallen.
Het kan zijn dat u vanuit de Generalistische Basis GGZ wordt doorverwezen naar de Gespecialiseerde GGZ. 

Verwijsbrief
U heeft voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ een verwijsbrief van uw huisarts nodig. 

Overzicht tarieven voor NIET vergoede zorg in 2020
Tarieven voor de niet vergoede generalistische basiszorg (en psychotherapie?)
Het kan zijn, dat uw klachten niet vallen onder “vergoede zorg”. In dit geval komen de kosten voor eigen rekening.
Als u meer contacten wilt dan de vastgestelde vergoeding bij de zelfde psycholoog en geen verwijzing wilt naar de Gespecialiseerde GGZ komen deze extra contacten ook voor uw rekening.
In beide gevallen gelden de volgende tarieven:

Het standaardtarief bedraagt € 96,00 per contact van drie kwartier.

Hieronder vindt u de tarieven, die gelden bij een bepaald netto (gezins-)inkomen.

Tarief 
Tot € 1000,0072,50
Vanaf € 1000,0096,00

Tarieven voor Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ  bij “niet verschenen”
Indien u niet verschijnt op uw afspraak zonder dat u tenminste 24 uur van tevoren heeft afgezegd,  worden de kosten niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze kosten worden dus bij u in rekening gebracht.  U betaalt in dit geval het tarief van € 75,00.

Tarieven voor de assertiviteitstraining
Het standaardtarief is € 450–. Dit bedrag is exclusief het indicatiegesprek.

In veel gevallen vergoedt de verzekering volledig de kosten: in dat geval is er geen eigen bijdrage.

Kosten voor de anti burn-outgroep
Het standaardtarief is € 600–. Dit bedrag is exclusief het indicatiegesprek.
Deze  training wordt meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar.
In overleg is reductie mogelijk.

Tarieven voor de aandachttraining
Het standaardtarief is € 380–.

Deze training wordt meestal niet vergoed door verzekeringen. Dit bedrag is exclusief het indicatiegesprek en een eventueel individueel nagesprek.

Tarieven voor administratiekosten
Bij een tweede betalingsherinnering wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht en bij een derde betalingsherinnering € 5,–.

 Nog vragen?
Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!