Overzicht tarieven

PSYCHOLOGISCHE ZORG:  Veranderingen en tarieven

Zorgprestatiemodel
Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel de nieuwe bekostiging van onder andere de basis ggz en specialistische ggz. In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de praktijk de behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg je krijgt of hoe je die krijgt, maar over de onderdelen waaruit de zorg is opgebouwd.

Binnen de praktijk zijn de meeste zorgprestaties consulten. Dit zijn de gesprekken die we hebben tijdens de intake én de gesprekken die we hebben tijdens de behandeling. Dit kan fysiek zijn, maar ook telefonisch, per chat of via e-health. Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk. Deze zorgprestaties heten toeslagen. Ze worden, als dat van toepassing is, bij een consult opgeteld. Tot slot zijn er enkele overige prestaties. Bijvoorbeeld een ‘intercollegiaal overleg’ door een zorgverlener met een eigen praktijk.
De consulten kunnen in tijdsduur variëren van 5 tot 120 minuten.

Prestatietarieven 2024
De genoemde tarieven gelden wanneer je bij een verzekeraar bent waarmee geen contract is afgesloten. Bij de gecontracteerde zorgverzekeraars is een gereduceerd tarief afgesproken. De kosten tellen mee voor het jaarlijkse eigen risico en zullen dus, als je nog eigen risico hebt, door de zorgverzekeraar eerst bij jou in rekening worden gebracht.
De tarieven zijn inclusief de indirecte tijd. Hiermee wordt tijd bedoeld die ook nodig is voor je behandeling, maar waar je zelf niet bij aanwezig bent. Denk bijvoorbeeld aan verslaglegging of een voorbereidende activiteit.

Diagnostiekvanaf 5 minuten €   39,98
Diagnostiekvanaf 15 minuten €    68,88
Diagnostiekvanaf 30 minuten €  114,20
Diagnostiekvanaf 45 minuten €  159,70
Diagnostiekvanaf 60 minuten €  183,44
Diagnostiekvanaf 75 minuten €  223,48
Diagnostiekvanaf 90 minuten € 274,01
Diagnostiekvanaf 120 minuten €  380,13
Behandelingvanaf 5 minuten €    31,48
Behandelingvanaf 15 minuten €   56,19
Behandelingvanaf 30 minuten €    95,67
Behandelingvanaf 45 minuten €   135,89
Behandelingvanaf 60 minuten €    161,46
Behandelingvanaf 75 minuten €  1198,72
Behandelingvanaf 90 minuten €   242,76
Behandelingvanaf 120 minuten €  346,41

Voor een overzicht van de tarieven voor SGGz kunt u terecht bij: https://www.nza.nl

De rekening
Maandelijks wordt er geinventariseerd welke onderdelen van de behandeling zoals dat in het zorgprestatiemodel is afgesproken is ingezet. Vervolgens gaat de rekening op een veilige manier naar jou of je zorgverzekeraar. Op de rekening die je ontvangt of op het declaratieoverzicht van je zorgverzekeraar kun je terugvinden uit welke zorgprestaties jouw behandeling bestond. Het declaratieoverzicht is terug te vinden via ‘mijn omgeving’  van je zorgverzekeraar en vaak ook via de eigen risico overzichten die je van de zorgverzekeraar ontvangt.
De kosten van een consult kunnen variëren van 5 tot 120 minuten.
De tijd die gepland staat in de agenda wordt gerekend en dat bepaalt dus de kosten.
Als een behandeling kwartier langer of korter duurt wordt dit besproken en gerekend.

Wie betaalt de rekening
Kijk voordat je jezelf meldt voor een behandeling altijd goed je zorgpolis na. Zo voorkom je achteraf nare financiële verrassingen. De meeste zorgverzekeraars hebben tegenwoordig een zorgvinder op hun website staan. Hierop kun je zien of de praktijk een contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar. Is er geen contract afgesloten, dan  wordt een deel van de kosten alsnog door je zorgverzekering vergoed. Het andere deel van de kosten komt echter voor eigen rekening.
SPEL heeft met alle zorgverzekeraars een contract behalve met CZ (Delta Lloyd, IZZ of Ohra vallen ook onder CZ). Dit betekent dat u een factuur van ons ontvangt, deze dient u dan zelf weer in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal afhankelijk van uw basisverzekering 70, 75% of meer vergoeden.

Declaraties die achteraf door je zorgverzekering worden afgewezen kunnen niet op de praktijk worden verhaald. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken van je zorgverzekering, lees hierbij dus goed de kleine lettertjes.

Als je in aanmerking wilt komen voor een vergoeding, is een verwijsbrief van je huisarts verplicht. Dit geldt zowel voor basis – als specialistische GGZ.

Onverzekerde zorg
Wanneer blijkt dat er geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden die volgens de Zorgverzekeringswet tot het Basispakket behoort, kun je er voor kiezen om toch in behandeling te blijven. Je ontvangt in dit geval de nota zelf. Deze factuur is niet te declareren bij de basisverzekering van je zorgverzekeraar. Wel kun je deze kosten opgeven bij de belastingaangifte.

No Show
Bij niet of te laat (korter dan 24 uur van te voren) afzeggen van een afspraak wordt de sessie zoals deze qua tijdsduur vooraf met je was afgesproken voor 65% bij je in rekening gebracht. Zorgverzekeraars vergoeden dit namelijk niet. En ik kan op dat moment geen andere cliënt meer inplannen. Een intake van 90 minuten valt onder diagnostiek en kost je dan €  125,. Een therapeutische gesprek van 45 minuten valt onder behandeling en komt op €  75,00.  Het is dus van belang om je tijdig af te melden als het je niet lukt om op de gemaakte afspraak te komen. Doe dit minimaal 24 uur voordat je de afspraak hebt. Liefst per mail, maar bellen en voicemail inspreken kan natuurlijk ook.

In veel gevallen vergoedt de verzekering volledig de kosten: in dat geval is er geen eigen bijdrage.

Tarieven voor administratiekosten
Bij een tweede betalingsherinnering wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht en bij een derde betalingsherinnering € 5,–.

 Nog vragen?
Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!