Verschil in tarieven & vergoeding

Psychologenpraktijk S.P.E.L. is een groepspraktijk van zelfstandig gevestigde eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten. De kosten van de (therapie-)contacten komen daarom in principe voor eigen rekening.

Vanuit uw basisverzekering heeft u per 1-1-2014 recht op de volgende vergoedingen:
–  Voor Generalistische Basis GGZ  betaalt u enkel uw eigen risico
–  Voor Specialistische GGZ, betaalt u ook uw eigen risico. Er is echter geen beperking in duur van behandeling.

In overleg met de huisarts wordt er een indicatie opgesteld van de ernst van uw klacht. Dit is van belang voor de behandeling, maar ook voor de tarieven en eventuele vergoedingen

1. Tarief en vergoeding voor Generalistische Basis GGZ
De basisverzekering vergoedt de kosten voor deze GB GGZ
Een aanvullende verzekering vergoedt in een aantal gevallen nog enkele behandelingen die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering.
Indien de zorgverzekeraar de kosten niet meer vergoedt, betaalt u € 95,00 per zitting van drie kwartier.

2. Tarief en vergoeding voor Specialistische GGZ
De basisverzekering vergoedt de kosten voor specialistische GGZ zorg.
Alle behandelingen worden door uw zorgverzekeraar vergoed. U betaalt wel (eventueel) uw eigen risico.