Basisverzekering

Inleiding
Vanaf 1 januari 2006 is iedereen in Nederland verplicht een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten.
U bent verplicht u te verzekeren voor dit basispakket en elke zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren.
De overheid bepaalt WAT de inhoud en omvang van het basispakket is en WANNEER u aanspraak heeft op zorg. De zorgverzekeraar bepaalt WIE de zorg verleent en WAAR.
Iedereen krijgt hetzelfde basispakket. Met dit basispakket bent u verzekerd voor:

 • Geneeskundige zorg (zoals huisarts, medisch specialist en verloskundige)
 • Ziekenhuisverblijf
 • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar)
 • Hulpmiddelen
 • Geneesmiddelen
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer
 • Paramedische zorg (beperkte fysiotherapie / oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering).

De geestelijke gezondheidszorg en het basispakket vanaf 1 januari 2014.
Vanaf 1 januari 2008 vallen zowel de kortdurende psychologische hulp  als ook psychotherapie onder de basisverzekering.

Vanaf 2014 wordt er niet gekeken naar de hoeveelheid gesprekken die u heeft maar meer naar de ernst van uw klachten. Generalistische Basis GGZ   behandelt vooral de lichtere psychische klachten.
Psychische problemen die ernstiger zijn en niet vanuit generalistische basis GGZ adequaat behandeld kunnen worden, worden door de specialistische GGZ behandeld.
Ook deze psychische zorg wordt vanuit uw basisverzekering vergoedt. U betaalt enkel uw eigen risico voor zover u deze al niet betaald hebt.

Iedereen krijgt vanaf 1 januari 2014 hetzelfde basispakket, toch zijn er verschillende polissen.
De inhoud van het basispakket is bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde.
De manier, waarop u vergoeding krijgt kan echter verschillen:

 • U kunt kiezen voor een eigen risico, dit is vrijwillig en niet verplicht. De zorgverzekeraar moet u ook accepteren, als u geen eigen risico neemt.
 • Er zijn ook verschillende soorten polissen: een naturapolis (ook wel gecontracteerde zorg genoemd) en een restitutiepolis (ook wel niet-gecontracteerde zorg genoemd); ook kan een combinatie voorkomen.

Naturapolis
In dit geval maakt uw zorgverzekeraar afspraken (contracten) met zorgaanbieders (zoals bijvoorbeeld met huisartsen, fysiotherapeuten, enz.) over bijvoorbeeld prijs en kwaliteit.
Voor u kan het voordeel zijn, dat u een lagere premie betaalt dan bij een restitutiepolis en dat u een betere service krijgt.
In de praktijk betekent het meestal, dat alles voor u wordt geregeld. Uw zorgverzekeraar vergoedt dan alle kosten zonder uw tussenkomst.
Als u naar een zorgaanbieder gaat, waar uw zorgverzekeraar geen afspraken (contracten) mee heeft gemaakt, bestaat de kans, dat u niet alles vergoed krijgt.

Restitutiepolis
In dit geval maakt uw zorgverzekeraar geen afspraken (contracten) met zorgaanbieders.
U kunt in dit geval naar elke zorgaanbieder gaan en u heeft dus meer keuzevrijheid.
In de praktijk kan dit ook betekenen, dat u de kosten eerst voorschiet, waarna u deze kosten achteraf vergoed krijgt. Ook kan het betekenen, dat u een deel van de kosten niet vergoed krijgt. Uw premie is in dit geval vaak hoger dan in geval van een naturapolis.

Combipolis
Dit is een mix van naturapolis en restitutiepolis.

Belangrijke data
U krijgt van uw zorgverzekeraar een aanbod voor het basispakket plus eventueel een aanvullende verzekering.

Belangrijke websites

 • Op de website http://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg vindt u informatie over de huidige zorgverzekering. Deze website geeft vooral informatie over de wet en over de regelgeving. Deze website geeft geen informatie over de inhoud van de polissen
 • Op de website  www.kiesbeter.nl kunt u zorgverzekeringen onderling vergelijken. Dit is een onafhankelijke website en u vindt hier veel informatie over de polisvoorwaarden van de basisverzekering en van de aanvullende verzekeringen van de diverse zorgverzekeraars. U kunt in de meeste gevallen ook de polisvoorwaarden downloaden en dus inzien.
 • Op de website www.independer.nl kunt u eveneens vergelijkingen maken